Informacje ogólne

Termin
4 listopada 2011 roku

 

Miejsce
Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79

00–697 Warszawa

 

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Sympozjum zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.

 

Organizator

Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Warszawa


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).