Komitet Naukowy

Marcin Adamczak

Danuta Czarnecka

Grzegorz Dzida

Joanna Dziwura

Graeme Eisenhofer

Krzysztof J. Filipiak

Zbigniew Gaciong

Jerzy Gąsowski

Hanna Janaszek-Sitkowska

Andrzej Januszewicz

Włodzimierz Januszewicz

Kalina Kawecka-Jaszcz

Jacques Lenders

Jacek Manitius

Krzysztof Narkiewicz

Aleksander Prejbisz

Paweł Śliwiński

Andrzej Tykarski

Krystyna Widecka

Andrzej Więcek

Adam Witkowski

Beata Wożakowska-Kapłon

Tomasz Zdrojewski

Maciej Żylicz