Organizatorzy

ORGANIZATOR


Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42
04–628 Warszawa
tel.: (22) 343 43 39
faks: (22) 343 45 17

Kontakt:Barbara Zawistowska

e-mail: b.zawistowska@ikard.pl

 

PATRONAT

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Instytut Kardiologii, Warszawa

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Sympozjum organizowane przy współudziale firmy Via Medica

Via Medica 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Januszewicz

Katarzyna Jóźwik

Katarzyna Michel-Rowicka

Krzysztof Narkiewicz

Aleksander Prejbisz

Elżbieta Szwench

Paweł Śliwiński

Krystyna Widecka
Andrzej Więcek

Adam Witkowski

Barbara Zawistowska