Program

9.00–9.20 Rejestracja

9.20–9.30 Wprowadzenie

prof. Włodzimierz Januszewicz

9.30–11.00 Sesja I. Obturacyjny bezdech podczas snu

Przewodniczą:prof.Paweł Śliwiński,prof. Krzysztof Narkiewicz

9.30–9.55 Patogeneza obturacyjnego bezdechu podczas snu

prof. Krzysztof Narkiewicz

9.55–10.20 Diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu w praktyce klinicznej
prof. Paweł Śliwiński

10.20–10.40 Obturacyjny bezdech podczas snu a choroby układu sercowo-naczyniowego

prof. nadzw. Robert Pływaczewski

10.40–10.50 Prezentacja przypadku: chory z opornym nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem podczas snu

dr Elżbieta Szwench

10.50–11.00 Dyskusja

11.00–12.30 Sesja II. Guz chromochłonny

Przewodniczą: prof. Graeme Eisenhofer, prof. Jacques Lenders, prof. Andrzej Januszewicz

11.00–11.20 Kiedy podejrzewać guz chromochłonny w praktyce klinicznej?
prof. Andrzej Januszewicz

11.20–11.40 Plasma metanephrines for biochemical diagnosis of pheochromocytoma: utility beyond diagnosis
prof. Graeme Eisenhofer

11.40–12.00 What is the optimal perisurgical management of pheochromocytoma?
prof. Jacques Lenders

12.00–12.20 Guz chromochłonny a choroby układu sercowo-naczyniowego na podstawie prospektywnego programu badawczego
dr Katarzyna Michel-Rowicka, dr Sylwia Kołodziejczyk-Kruk

12.20–12.30 Dyskusja

12.30–13.00 Przerwa na kawę

13.00–14.30 Sesja III. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Przewodniczą:prof.Adam Witkowski, dr Aleksander Prejbisz

13.00–13.20 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: skala problemu, kiedy podejrzewać, jak diagnozować

dr Aleksander Prejbisz

13.20–13.40 Rola przezskórnej angioplastyki tętnic nerkowych w terapii nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
dr Jacek Kądziela

13.40–13.50 Prezentacja przypadku: miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej
dr Jacek Kądziela

13.50–14.00 Prezentacja przypadku: dysplazja włóknisto-mięśniowa
dr Katarzyna Jóźwik-Plebanek

14.00–14.20 Tętnice nerkowe jako nowy cel terapii opornego nadciśnienia tętniczego

prof. Adam Witkowski

14.20–14.30 Dyskusja

14.30–16.00 Sesja IV. Pierwotny hiperaldosteronizm

Przewodniczą:prof.Andrzej Więcek, prof. Andrzej Januszewicz

14.30–14.50 Czy obecnie mamy do czynienia z epidemią pierwotnego hiperaldosteronizmu?

dr hab. Marcin Adamczak

14.50–15.10 Rozpoznanie i diagnostyka różnicowa pierwotnego hiperaldosteronizmu

prof. Andrzej Więcek

15.10–15.30 Leczenie operacyjne i zabiegowe pierwotnego hiperaldosteronizmu

dr hab. Teresa Nieszporek

15.30–15.40 Prezentacja przypadku: olbrzymi guz nadnercza — różnicowanie

dr Katarzyna Skiba

15.40–15.50 Prezentacja przypadku: hipokalemia po przeszczepieniu nerki

dr Łukasz Nowak

15.50–16.00 Dyskusja

16.00–17.00 Lunch