Patronat

Sympozjum - Diagnostyka i leczenie wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego,
zostało objęte patronatem oraz jest współfinansowane ze środków
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Sympozjum jest organizowane jako konferencja satelitarna do ESH